Mūsu sertifikāts

Šodien “Korporatīvā sociālā atbildība” ir karstākās lūpas visā pasaulē. Kopš uzņēmuma dibināšanas 1997. gadā Hunteram vissvarīgākā loma ir bijusi atbildībai par cilvēkiem un vidi, kas vienmēr ir bijusi ļoti liela mūsu uzņēmuma dibinātājam. uzņēmums.

Mūsu atbildība pret darbiniekiem

Drošas darbavietas/mūžizglītība/ģimene un karjera/veselīgi un piemēroti līdz pat pensijai. Uzņēmumā Hunter mēs īpaši augstu vērtējam cilvēkus.mūsu darbinieki ir tas, kas padara mūs par spēcīgu uzņēmumu.Mēs izturamies viens pret otru ar cieņu, pateicību.un pacietība. Mūsu atšķirīgā klientu koncentrēšanās un mūsu uzņēmuma izaugsme ir iespējama tikai uz šī pamata.

Mūsu atbildība pret vidi

Mūsu sociālā atbildība

Ziedojiet grāmatas dažādām skolām /pievērsiet lielāku uzmanību nabadzības mazināšanai / Aktīvi atbalstiet bērnus skolā

BSCI 2021 VERSIJA

BSCI-01
mūsu sertifikāti